vrijdag 21 maart 2008

Achtergrond van de vriendenkring Myllesheem

--------------------------------
Monseigneur DR. JACOBUS NELISSEN
Apostolisch PREFECT van Ned.O.i.

VERMAARDE ONBEKENDE ZIELZORGER
Missionaris en Priester van Mill
geb.1752 - overl.1817 te BATAVIA
--------------------------------


AAN:
De Heemkundig Geinteresseerde Lezer,

LECTORI SALUTEM,

De Vriendenkring van Myllesheem is een gezelschap van historisch geinteresseerden. Zij hebben middels onder­zoek & studie, regelmatig met elkaar contact betreffen­de zaken, welke be­trekking hebben op de Ge­schiedenis van Mill, De Erffe Mijlle, Het Mills CULTUUR HISTORISCH ERFGOED.

In de periode 1999 - 2003 heeft de VRIENDENKRING enig histo­risch VARIA verzameld en gepubliceerd in DE KOERIER, een wekelijks verschijnend Streekblad voor Noord-Oost Brabant, Mill, Wanroy, Zeeland en Schaijk. Het aantal artikelen is inmiddels uitgegroeid tot 104 st. Enkele willen wij uitgeven in de vorm van CAHIER's. De inhoud wordt compleet gemaakt met INDEX, BRONVERMELDING en Correspondentie.

Mgr.Dr.JACOBUS NELISSEN (1752-1817) is de hoofdpersoon in deze DERDE editie. Hij is na de Reformatie de 1ste Aposto­li­sche PREFECT van Nederlands Oost Indie, MISSIONARIS EN MILLE­NAAR van geboorte. De aanleiding tot deze uitgave is dan ook het moment, dat hij voet aan wal zet in de haven van Batavia nl. 4 april 1808, vandaag 200 jaar geleden.
Mogelijk is dit een aanzet, waarop door histo­rici en heem­kun­digen kan worden verder gestudeerd.

Wij hopen op een goed onthaal en wensen de lezer een genoeg­lijke ontspanning toe,

de Samensteller,
h e n k v a n d e w e e m .
Wijchen/Mill, 4 april 2008 .

Geen opmerkingen: